Posts Tagged ‘Rajput’

36 Kuls of Kshatriyas

February 5, 2013

36 KSHATRIYA Kuls

1) RAJPALI

2) MOHIL

3) SURYA VANSHI

4) Chandra VANSHI

5) JODIYA

6) BAIS

7) SIKARVAaL

8) SAIGAR

9) BaD GURJAR

10) DODA

11) SILAaR

12) GARAhWAL

13)GODa

14) HUNa

15) GHAaHIMAL

16) SARVAIYA

17) TANK

18) JAat & Kurmies

19) PAWAR

20) KAaTHI

21) DAaBHI

22) NIKUM

23) BALLA

24) Gahlot                   (Sisodiya)

25) KamDhaj             (Rathod, vaja, vadher)

26) PARMAR             (Sodha is one of 34UpShakha of Parmar)

27) Gohil                     (Vadhia, Vasani,  Govindani)

28) Chalukya               (Solanki, vaghela, Lij)

29) ZALA –                 (Rana, Makwana, Katosana)

30) Yaduvashi             (Chudasama, Sarvaiya)

31) TuWar Vansh        (Pir Pautra)

32) KUTCH WAHA

33) Chauhan –                         Hada

34) JETHAWA

35) CHAVADA

36) PADHIYAR

PARMAR Vanshavali

Indra Deva

Parmar in UttarHind   Rajdhani Abu

After 8 generations

Chana Darshan            Rajdhani Madiya, DHANADGRA

After 4 generations

LIMAK                       Daughter Ruxmani

After 8 generations

Raja JayDrath             Sindh Pakistan, Rajdhani Amarkot +3000 BC

After 5 generations?   (Doubt of Generations)? 

Raja Vir Vikram          Rajdhani Ujjain 56 BC (Vikram Sanvat Starts Here)

After 16 generations

RAJA SANDHU

RajKumar DharniLAat

Raja Khandhuji

RajKumar MandavRayji

RajKumar Sodhaji      Generations Sodha Starts Here in Parmar Vansh

Brother Sankhlaji

Bahen Sachiyar è      Sachiyar Kuldevi of Sodha Vansh

SODHA Kul

Kul Kshetra                 Abu

Kuldevi                       Sachchhiyar

Gotra                           Bhardwaj

Brahaman – Gor          RAJGOR

Month                                     Vaishakh

Nagaru                        Ranajit

TALWAR                   RADTAR

JAJAM                        SuaPankhi

BESANU                    Ujjain

Paghdi                                  PanchRangi

PARWAR                   PANCH-5

Vruksh – Tree              AMBO – Mango

VAar – Day                 GURUVAR

ADHYA DEVI          HarSidhdhi devi

VEDa                          Yajurveda

Tithi                             Pancham

GHODO                        Kevaliyo

NADI –                       SAFARA

Kuldev –                      Pithoraji

RISHI –                       DHARMI

Shakha                        Madhavi

ZANDO                      -Tri Zandi

DHAaL                       Haripankhi

Advertisements